CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO MINH NGHĨA Phiên bản Odoo 15.0

Thông tin về CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO MINH NGHĨA một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Thiết bị giáo dục
Phần mềm quản lý - Thiết bị giáo dục
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam