Bảng tên chữ cái tiếng Việt

http://minhnghia.edu.vn/web/image/product.template/174/image_1920?unique=8c8b3ee

Giúp học sinh thuộc tên chữ cái tiếng Việt.
Bảng tên chữ cái tiếng Việt Giúp học sinh thuộc tên chữ cái tiếng Việt. Bảng ghi tên chữ cái tiếng Việt in 2 màu, 1 tờ kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Thiết kế 3 cột như sau:
TT Chữ cái Tên chữ cái
1 a a
2 ă á
3 â ớ
4 b bê
5 c xê
6 d dê
7 đ đê
8 e e
9 ê ê
10 g giê
11 h hát
12 i i
13 k ca
14 l e-lờ
15 m em-mờ
16 n en-nờ
17 o o
18 ô ô
19 ơ ơ
20 p pê
21 q quy
22 r e-rờ
23 s ét-sì
24 t tê
25 u u
26 ư ư
27 v vê
28 x ích-xì
29 y i dài

Gọi Hotline để nhận báo giá